તેલંગાણામાં ભારતની પ્રથમ 'વન યુનિવર્સિટી' ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

  • તેલંગાણા વિધાનસભા દ્વારા ફોરેસ્ટ્રી યુનિવર્સિટીઝ (UoF) એક્ટ 2022ને મંજૂરી આપવામાં આવી.
  • યુનિવર્સિટી ઓફ ફોરેસ્ટ્રી (UoF) દેશમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ હશે. 
  • તે વિશ્વમાં ત્રીજી ફોરેસ્ટ યુનિવર્સિટી હશે.
  • હાલમાં રશિયા અને ચીનમાં જ 'ફોરેસ્ટ યુનિવર્સિટી' છે.
  • તેલંગાણા સરકારે હૈદરાબાદમાં ફોરેસ્ટ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (FCRI) ને સંપૂર્ણ યુનિવર્સિટીમાં વિસ્તરણ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
  • તેલંગાણા સરકારે તેના ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ 'તેલંગાણા કુ હરિત હરમ' હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 268.83 કરોડ રોપા રોપ્યા છે.
India’s First Forest University to be Established in Telangana

Post a Comment

Previous Post Next Post