ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ એક્સરસાઇઝ કટલેસ એક્સપ્રેસ 2023 કવાયત અમેરિકામાં શરૂ થઈ.

  • આ આંતરરાષ્ટ્રીય નૌસેના કવાયત ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં 26 ફેબ્રુઆરી થી 16 માર્ચ સુધી ચાલનાર છે.
  • ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ એક્સરસાઇઝ કટલેસ એક્સપ્રેસનો ઉદ્દેશ્ય દરિયાઇ સુરક્ષાને વધારવા અને દરિયાઇ વાણિજ્ય માટે આ ક્ષેત્રમાં દરિયાઇ માર્ગોને સુરક્ષિત રાખવાનો છે.
  • ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ એક્સરસાઇઝ કટલેસ એક્સપ્રેસ 2023 (IMX) એ વિશ્વની સૌથી મોટી બહુરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ કવાયતોમાંની એક છે.
  • IMX એ બહુરાષ્ટ્રીય નૌકા કવાયત ઉપરાંત વિશ્વની સૌથી મોટી માનવરહિત દરિયાઈ કવાયત પણ છે જેમાં 10 દેશોની 80 થી વધુ માનવરહિત પ્રણાલીઓ ભાગ લે છે.
  • જેમાં ટાસ્ક ફોર્સ X એ માનવરહિત ટાસ્ક ફોર્સ છે જે માનવરહિત સિસ્ટમોનું નેતૃત્વ કરે છે અને 14 યોજનાઓની શ્રેણી દ્વારા અન્ય ટાસ્ક ફોર્સ કમાન્ડરોમાં કામ કરે છે, જેને તાલીમ દૃશ્યો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
  • ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ એક્સરસાઇઝનું સંકલન યુએસની આગેવાની હેઠળ કમ્બાઇન્ડ મેરીટાઇમ ફોર્સિસ (CMF) દ્વારા કરવામાં આવે છે.
  • ભારત 2022માં CMFનું સહયોગી સભ્ય બન્યું હતું.
  • ઈન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ એક્સરસાઇઝ કટલેસ એક્સપ્રેસ 2023માં ભારતનું INS ત્રિકંડ સામેલ છે.
International Maritime Exercise Cutlass Express 2023 exercise started in America.

Post a Comment

Previous Post Next Post