એન્ડી મરે દ્વારા તેનું પ્રથમ એટીપી ચેલેન્જર ટૂર ટાઇટલ જીતવામાં આવ્યું.

  • તેણે Aix-en-Provence ની મેચમાં અમેરિકન ટેનિસ ખેલાડી 2-6, 6-1, 6-2થી ટોમી પોલને હરાવ્યો હતો. 
  • ફેબ્રુઆરીમાં દોહામાં ડેનિલ મેદવેદેવ સામે હાર્યા બાદ તે વર્ષની બીજી ફાઈનલ હતી. 
  • વર્ષ 2019 માં એન્ટવર્પમાં ATP 250 ઇવેન્ટનો દાવો કર્યા પછી તેઓનું કોઈપણ પ્રકારનું પ્રથમ ટાઇટલ છે.
  • ત્રણ વખતના મુખ્ય ચેમ્પિયન, મરેની એઈક્સ-એન-પ્રોવેન્સમાં જીત એ વર્ષ 2016માં રોમ ATP માસ્ટર્સ 1000 ઇવેન્ટ જીત્યા પછી કોઈપણ સ્તરે તેનું પ્રથમ ક્લે-કોર્ટ ટાઇટલ હતું.
Andy Murray wins his first title since 2019

Post a Comment

Previous Post Next Post