શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 થી વિદ્યાર્થીઓ માટે PERMANENT EDUCATION NUMBER (PEN) ફરજિયાત કરવામાં આવશે.

  • રાજ્યમાં શાળા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 થી કાયમી શિક્ષણ નંબર (PEN) નો ઉપયોગ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો.
  • PEN એ UDISE+ (યુનિફાઇડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ ફોર એજ્યુકેશન પ્લસ) પોર્ટલ દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ દરેક વિદ્યાર્થીને અસાઇન કરાયેલ અનન્ય ઓળખ નંબર છે જે 14.89 લાખથી વધુ શાળાઓ, 95 લાખ શિક્ષકો અને 26.5 કરોડ બાળકોને આવરી લેશે.
  • વિદ્યાર્થીઓએ તેમની શાળા બદલી, ખાસ કરીને ધોરણ 2, 5, 7 અથવા 8 માં, ત્યારે તેઓનું નવી શાળામાં સ્થળાંતર માટે મુખ્ય શિક્ષકો રેકોર્ડ શીટ, ટ્રાન્સફર પ્રમાણપત્ર, જાતિ, જન્મ જેવા દસ્તાવેજોનો આગ્રહ રાખતા હતા  અને અન્ય પ્રમાણપત્રો, જેના પરિણામે માતા-પિતાને મુશ્કેલીઓ પડતી અને સ્થળાંતર પ્રક્રિયામાં વિલંબ થવાથી  બાળકો પ્રક્રિયામાં શાળા છોડી દેતા હતા.
  • આ નંબરથી વિદ્યાર્થીઓના મેપ કરેલ ડેટા રાજ્યના મુખ્ય મથકથી નવી શાળામાં આપમેળે ટ્રાન્સફર કરી શકાશે જેથી એડમિશન પ્રક્રિયા સરળ રહેશે.
Permanent Education Number (PEN)

Post a Comment

Previous Post Next Post