ભારત અને જાપાની વૈજ્ઞાનિકોએ હિમાલયમાંથી 600 મિલિયન વર્ષ જૂના પાણીના ટીપાંના અવશેષ શોધ્યા.

  • Indian Institute of Science (IISc) અને જાપાનની Niigata University ના વૈજ્ઞાનિકોએ હિમાલયમાંથી ખડકોમાં જડેલા પાણીના ટીપાં શોધ્યા.
  • આ પાણીના ટીપાં પ્રાચીન સમુદ્રમાંથી આવ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે જે લગભગ 600 મિલિયન વર્ષો પહેલા અસ્તિત્વમાં હતું. 
  • ખનિજોની અંદર જોવા મળતા પાણીના ટીપાંમાં દરિયાઈ અને તાજા પાણી બંને પ્રકારના હોય છે જે લાખો વર્ષો પહેલા થયેલી જટિલ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓની શ્રેણીનું ચેઈન રીએકશન દર્શાવે છે.  
  • વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અનુસાર લગભગ 700 થી 500 મિલિયન વર્ષો પહેલા પૃથ્વી 'ધ્રુવીય હિમયુગ / સ્નોબોલ / હિમનદી'ના યુગ દરમિયાન અસ્તિત્વમાં આવી હતી.
Indian and Japanese scientists discovered 600-million-year-old water droplets in the Himalayas.

Post a Comment

Previous Post Next Post