જસ્ટિસ આશિષ જે દેસાઈ દ્વારા કેરળ હાઈકોર્ટના નવા ચીફ જસ્ટિસ તરીકે શપથ લેવામાં આવ્યા.

  • તેઓ જસ્ટિસ એસવી ભાટીનું સ્થાન લેશે જેમને તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી.
  • તેઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
Justice Ashish Jitendra Desai Takes Oath As Chief Justice Of Kerala High Court

Post a Comment

Previous Post Next Post