મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા નિખિલ વાઘને “મહા ગૌરવ 2024” પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો.

  • ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડમાં જનસંપર્ક અધિકારી તરીકે કામ કરતા નિખિલ મુકુંદ વાઘને તેઓની શ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે તાજેતરમાં “મહા ગૌરવ 2024” એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.   
  • તેઓ ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડમાં કામ કરવાનું શરૂ કરતા પહેલા દૈનિક લોકમત અખબાર અને એબીપી માઝા ન્યૂઝ ચેનલ માટે પત્રકાર હતા, જે ભારતમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયનો એક ભાગ છે.
Nikhil Wagh was presented the Maha Gaurav 2024 award by Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar

Post a Comment

Previous Post Next Post