કમલા હેરિસ અમેરિકન પ્રમુખનું પદ સંભાળનાર પ્રથમ મહિલા બનશે.

  • અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જૉ બાઇડન પોતાની તબીબી તપાસ કોલોનોસ્કોપી માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થશે તે દરમિયાન તેણી 1 કલાક અને 25 મિનિટ માટે આ પદ સંભાળશે. 
  • અમેરિકાના બંધારણ મુજબ આવી સ્થિતિમાં રાષ્ટ્રાપતિની તમામ સત્તાઓ ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ સંભાળતા હોય છે. 
  • આ દરમિયાન જો કોઇ ખાસ સંજોગો ઉભા થાય તો કમલા હેરિસ રાષ્ટ્રપતિની જેમ પોતાની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે. 
  • અમેરિકાના 232 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમવાર આ રીતે કોઇ મહિલા પ્રમુખ પદ સંભાળશે.
kamala harris

Post a Comment

Previous Post Next Post

Sponsored Ads.