દેવેન્દ્ર ઝાઝરિયાએ મોરોક્કોમાં વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ગ્રાં પ્રી ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

  • તેઓએ 60.9-7 મીટરના અંતરે બરછી ફેંકીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
  • ભારતીય ભાલફેંક ખેલાડી અને અગાઉના પેરાલિમ્પિક્સના ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ તેઓ ત્રણ વખત પેરા ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પણ છે.
Devendra Jhajharia won silver

Post a Comment

Previous Post Next Post