સર્બિયાના જોકોવિચે છઠ્ઠી વખત ટાઈટલ ATP મેન્સ ફાઇનલ ટાઇટલ જીત્યું.

  • જેમાં તેણે ફાઇનલમાં નોર્વેના કેસ્પર રુડને 7-5, 6-3થી પરાજય આપ્યો. 
  • અગાઉ સાત વર્ષ પહેલા નોવાક જોકોવિચે વર્ષ 2008, 2012, 2013, 2014 અને 2015માં આ ખિતાબ જીત્યો હતો.
Serbia's Djokovic won the ATP Men's Finals title for the sixth time.

Post a Comment

Previous Post Next Post