ડેનમાર્ક CO2 આયાત કરનાર અને તેને દરિયાની અંદર સંગ્રહ કરનાર પ્રથમ દેશ બન્યો.

  • ડેનમાર્ક દ્વારા ઉત્તર સમુદ્રની નીચે 1,800 મીટર નીચે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સંગ્રહિત કરવાના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. જેમાં વિદેશમાંથી આયાત કરાયેલ CO2ને સંગ્રહ કરવામાં આવશે. 
  • બ્રિટિશ કેમિકલ જાયન્ટ ઈનોસ અને જર્મન ઓઈલ કંપની વિન્ટરશેલ ડીના નેતૃત્વમાં 'ગ્રીનસેન્ડ' નામનો આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
  • કાર્બન ડાયોક્સાઈડ દ્વારા વાતાવરણને વધુ ગરમ થતું અટકાવવા માટે તેને દરિયામાં ઊંડે સંગ્રહ કરવાનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો.
Denmark becomes the first country in the world to import CO2 and store it under the sea

Post a Comment

Previous Post Next Post