રેશમ ઉત્પાદકો માટે વીમા યોજના શરૂ કરનાર ઉત્તરાખંડ ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું.

  • ઉત્તરાખંડ સરકાર દ્વારા રેશમ ઉત્પાદકોની સુરક્ષા માટે દેશનો પ્રથમ 'સિલ્કવોર્મ ઈન્સ્યોરન્સ' કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો.  
  • આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં, દેહરાદૂન, હરિદ્વાર, ઉધમ સિંહ નગર અને નૈનીતાલ જિલ્લાના પાંચ બ્લોકમાં 200 રેશમ ઉત્પાદકોને વીમો આપવામાં આવ્યો.
  • આ પહેલ દેહરાદૂનમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનું સંચાલન સરલ કૃષિ બીમા દ્વારા કરવામાં આવશે.
  • આ વીમામાં આબોહવા પરિવર્તન, પાણીની અછત અને અન્ય જોખમોની અસરોથી રક્ષણ કવર કરવામાં આવ્યું છે. 
  • આ પ્રયાસનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યમાં રેશમ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.  
  • રાજ્યમાં 12,000 થી વધુ પરિવારો સીધી અને આડકતરી રીતે રેશમ ઉછેરથી પ્રભાવિત છે અને 6,000 હિસ્સેદારો વાર્ષિક આશરે 300 મેટ્રિક ટન રેશમ ફાઈબ્રોઈનનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
Uttarakhand became the first state in India to launch an insurance scheme for silk growers.

Post a Comment

Previous Post Next Post