પાકિસ્તાન દ્વારા વાહનોની અવરજવર માટે અફઘાનિસ્તાન સાથે જોડાયેલ તોરખામ બોર્ડર ખોલવામાં આવી.

  • તોરખામ બોર્ડર ક્રોસિંગ એ મધ્ય એશિયાના દેશોથી પાકિસ્તાન તરફના વેપાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે.  
  • ઉલ્લેખનીય છે કે, પાકિસ્તાન દ્વારા અફઘાનિસ્તાન પર પાકિસ્તાની તાલિબાન આતંકવાદીઓને સુરક્ષિત આશ્રય સ્થાનો પૂરા પાડવાના આરોપના અનુસંધાને તોરખામ બોર્ડર ક્રોસિંગ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.
Pakistan reopens torkham border with afghanistan for vehicular traffic.


Post a Comment

Previous Post Next Post