પાકિસ્તાન અને ચીન CPECને અફઘાનિસ્તાન સુધી વિસ્તારવા માટે સંમત થયા.

  • પાકિસ્તાન, ચીન અને અફઘાનિસ્તાન દ્વારા બેઈજિંગ સમર્થિત ચાઈના-પાકિસ્તાન ઈકોનોમિક કોરિડોર (CPEC) ને અફઘાનિસ્તાન સુધી લંબાવીને પ્રાદેશિક જોડાણના હબ તરીકે વિકસાવવા અને આર્થિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
Pakistan and China agreed to extend CPEC to Afghanistan.

Post a Comment

Previous Post Next Post