ચૂંટણી પંચ મતદારોની આંગળી પર શાહીને બદલે લેસરથી નિશાન કરશે.

  • ભવિષ્યમાં ચૂંટણીઓમાં બોગસ મતદાન અટકાવવા માટે ચૂંટણી પંચ ટેક્નોલોજીની મદદ લેશે. 
  • આવું કરવા માટે મતદારોની આંગળી પર શાહીના નિશાનને બદલે લેસર દ્વારા માર્ક કરવામાં આવશે જે ઘણા દિવસો સુધી દૂર થઇ શકશે નહી. 
  • આ સિવાય ઇવીએમમાં કેમેરા પણ લગાવવામાં આવશે જે મતદારનો ફોટો લેશે. 
  • ચૂંટણીઓની આ નવી વ્યવસ્થા આ વર્ષે જ યોજાનાર પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં લાગૂ કરવાની ચૂંટણી પંચની યોજના છે.
Election Commission to use laser mark instead of finger ink to prevent bogus voting

Post a Comment

Previous Post Next Post