જોય નેવિલ પુરૂષોના રગ્બી વર્લ્ડ કપમાં ફરજ બજાવનાર પ્રથમ મહિલા ઓફિશિયલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી.

  • આયર્લેન્ડની જોય નેવિલ ફ્રાન્સમાં આવનાર ઇવેન્ટ માટે ટીવી મેચ અધિકારી (TMO) તરીકે પસંદ થયા પછી પુરૂષોના રગ્બી વર્લ્ડ કપમાં ફરજ બજાવનાર પ્રથમ સ્ત્રી બનશે.
  • તેણી આયર્લેન્ડ વિમેન્સ રગ્બી ટીમની કેપ્ટન રહી ચૂકી છે.
  • વર્ષ 2017ના મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં તેને રેફરી તરીકે કાર્ય કર્યું હતું. 
  • નવેમ્બર 2020માં ટોપ લેવલ મેન્સ  રગ્બી યુનિયન ટેસ્ટ મેચમાં તેણીએ પ્રથમ વાર ટીવી મેચ ઑફિશિયલ(TMO) તરીકે કાર્ય કયું હતું.
Joy Neville was appointed the first female official to officiate at the Men's Rugby World Cup.

Post a Comment

Previous Post Next Post