લિબિયાની સંસદ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલા વડાપ્રધાન ફાથી બશાગાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા.

  • લિબિયાના હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ (સંસદ) દ્વારા તેમની નિમણૂકના એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
  • ફેબ્રુઆરી 2022 માં, સંસદે વર્તમાન અબ્દુલ-હમિદ દાબીબાહના સ્થાને, ભૂતપૂર્વ આંતરિક પ્રધાન બશાગાને વડા પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.
Libyan parliament suspends its prime minister Fathi Bashagha

Post a Comment

Previous Post Next Post