મેક્સીકન ફૂટબોલ લેજેન્ડ એન્ટોનિયો કાર્બાજલનું 93 વર્ષની વયે નિધન.

  • તેઓ વર્ષ 1950 અને 1966ની વચ્ચે ફિફા વર્લ્ડ કપની પાંચ આવૃત્તિઓમાં રમનાર પ્રથમ ફૂટબોલર હતા.
  • 5 વર્લ્ડકપ રમવાનો તેઓનો રકોર્ડ 32 વર્ષ જળવાય રહ્યો હતો આ માટે તેઓને 'લા ટોટા' અને  'અલ સિન્કો કોપાસ (પાંચ કપ)' તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. આ રેકોર્ડ જર્મનીના લોથર મેથસ દ્વારા તોડવામાં આવ્યો હતો.
  • તેઓએ 1950 ફિફા વર્લ્ડ કપ બ્રાઝિલની શરૂઆતની મેચમાં બ્રાઝિલ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.  
  • તેઓએ વર્ષ 1950 અને 1966 ની વચ્ચે 48 કેપ્સ મેળવી હતી.
Mexican football legend Antonio Carbajal has died at the age of 93.

Post a Comment

Previous Post Next Post