વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફ્રાંસમાં યોજાનારી બેસ્ટિલ ડે પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે.

  • તેઓ ફ્રાન્સની સૌથી મોટી અને સૌથી જૂની લશ્કરી પરેડ બેસ્ટિલ ડે પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે.
  • આ પરેડમાં ભારતીય સેનાની ટુકડી પણ ભાગ લેશે.
  • 14 જુલાઈ, 1789 ના રોજ, બેસ્ટિલ, જે લશ્કરી કિલ્લા અને જેલ તરીકે વધુ જાણીતું છે, તેના પર ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો અને કબજે કરવામાં આવ્યો હતો આ ઘટનાને ફ્રેન્ચ ક્રાંતિની શરૂઆત માનવામાં આવે છે.  
  • જેના માનમાં વર્ષ 1880થી લગભગ દર વર્ષે 14 જુલાઈએ ફ્રાન્સમાં બેસ્ટિલ ડે પરેડનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 
  • આ દરમિયાન પેરિસમાં સૈન્ય પરેડ કાઢવામાં આવે છે અને આતશબાજી કરવામાં આવે છે.  
  • આ દિવસને ફ્રાન્સના ઈતિહાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ દિવસ માનવામાં આવે છે.
Prime Minister Narendra Modi will attend the Bastille Day parade in France as the chief guest.

Post a Comment

Previous Post Next Post