વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) દ્વારા mpoxને વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી શ્રેણીમાંથી બહાર મૂકવામાં આવ્યું.

  • Mpox એક વાયરલ રોગ છે અને 100 થી વધુ દેશોમાં તેના કેસની પુષ્ટિ થઈ છે.
  • WHO દ્વારા જુલાઈ, 2022 માં mpox ને વૈશ્વિક આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. 
  • આ પછી નવેમ્બર અને ફેબ્રુઆરીમાં આ સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં આવી હતી.
  • Mpox ફલૂ જેવા લક્ષણો ધરાવતો રોગ, ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના સીધા સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે.  
  • છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં તેના કેસોમાં લગભગ 90 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.  જેથી તેને વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટીમાંથી બાકાત કરવામાં આવ્યું છે.
  • ઉલ્લેખનીય છે કે WHO દ્વારા તાજેતરમાં COVID-19 અંગે પણ જાહેર આરોગ્ય કટોકટીનો અંત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
WHO declares end to mpox public health emergency

Post a Comment

Previous Post Next Post