કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલય દ્વારા ઇન્ડિયા ટુરિઝમ સ્ટેટિસ્ટિક્સ-2023ના અહેવાલ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો.

  • આ અહેવાલ મુજબ વિદેશી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ સ્થાને રહ્યું.
  • છેલ્લા 10 વર્ષમાં ગુજરાત વિદેશી પ્રવાસીઓની મુલાકાત બાબતે ટોપ-10માં પણ નહોતુ પરંતુ 2022માં પ્રથમ સ્થાને રહ્યું.
  • અહેવાલ મુજબ સ્થાનિક પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ગુજરાતે પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું છે. 
  • રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ષ 2022માં 86 લાખ વિદેશી પ્રવાસીઓએ ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાંથી 17.8 લાખ પ્રવાસીઓ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા આ સાથે વિદેશી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ગુજરાતનો હિસ્સો દેશમાં 20.70% સાથે સૌથી વધુ રહ્યો છે.
  • ઉપરાંત 13 કરોડ સ્થાનિક પ્રવાસીઓએ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા માટે સ્થાનિક પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ગુજરાતનો હિસ્સો 7.85% સાથે દેશમાં પાંચમા સ્થાને રહ્યો છે. 
  • વર્ષ 2022માં 22 ટકા વિદેશી પ્રવાસીઓ અમેરિકાથી, 20 ટકા બાંગ્લાદેશથી, 10 ટકા યુકેથી આવ્યા અને અન્ય ટોપ 10 દેશમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, શ્રીલંકા, જર્મની, સિંગાપોર, મલેશિયાનો સમાવેશ થાય છે.
India Tourism Statistics 2023


Post a Comment

Previous Post Next Post