ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા શેફ સંજીવ કપૂરને Indane XTRATEJ LPG માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

  • આ જાહેરાત બેંગલુરુમાં પ્રતિષ્ઠિત Indane XtraTej હોટેલિયર હાર્મની મીટમાં કરવામાં આવી હતી.  
  • Indane XTRATEJ LPG બ્રાન્ડ માટે તદ્દન નવી વિડિયો કમર્શિયલ જાહેર કરવામાં આવી.    
  • પ્રખ્યાત શેફ સંજીવ કપૂર, ઈન્ડિયન ઓઈલના XtraTej LPG સિલિન્ડર્સના પ્રોત્સાહન આપશે.
Chef Sanjeev Kapoor has been appointed as the brand ambassador for Indane XTRATEJ LPG by Indian Oil.

Post a Comment

Previous Post Next Post