શ્રીલંકા દ્વારા તેના પ્રથમ કર્ણાટક સાંસ્કૃતિક મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

  • આ આયોજન સ્વામી વિવેકાનંદ કલ્ચરલ સેન્ટર અને ME ગ્લોબલ પીસ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી ઈન્ટરનેશનલ કલ્ચરલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.  
  • મહોત્સવ દરમિયાન કર્ણાટકના ત્રીસથી વધુ કલાકારોએ આકર્ષક પરફોર્મન્સ આપ્યું હતું જેમાં નૃત્ય, લોકગીતો, વિવિધ ભાષાઓમાં કવિતાઓ, બેલે અને પપેટ શોનો સમાવેશ થાય છે.  
  • આ કાર્યક્રમ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને સહિયારા સાંસ્કૃતિક સંબંધોનું પ્રતીક છે.
Sri Lanka hosts its very first Karnataka cultural festival

Post a Comment

Previous Post Next Post