ઈન્ડોનેશિયા દ્વારા આસિયાન સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો.

  • Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) દેશો દ્વારા ઇન્ડોનેશિયાની દક્ષિણે નટુના સમુદ્રમાં પાંચ દિવસીય સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત શરૂ કરવામાં આવી.
  • આ કવાયતમાં દરિયાઈ સુરક્ષા, પેટ્રોલિંગ અને માનવતાવાદી સહાયની ડિલિવરી અને આપત્તિ રાહત જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.
  • આ કવાયતનો હેતુ આસિયાન સભ્યો વચ્ચે પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
Indonesia Kicks Off ASEAN Joint Military Drills Amid South China Sea Tension

Post a Comment

Previous Post Next Post