કેબિનેટ દ્વારા 4 વર્ષ માટે e-Courtsના ત્રીજા તબક્કાને મંજૂરી આપવામાં આવી.

  • આ પહેલનો હેતુ  રૂ.7,210 કરોડની નોંધપાત્ર બજેટ ફાળવણી સાથે અદાલતોની કાર્યક્ષમતા અને સુલભતા વધારવા માટે ટેક્નોલોજીનો લાભ લેવાનો અને ડિજિટલ, ઓનલાઈન અને પેપરલેસ કોર્ટ સિસ્ટમ તરફ સંક્રમણ કરવાનો છે. 
  • e-Courts પ્રોજેક્ટ વર્ષ 2007માં શરૂ કરાયેલ રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન હેઠળ કેન્દ્રિય પ્રાયોજિત યોજના તરીકે કાર્ય કરે છે. 
  • આ પ્રોજેક્ટ માટે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નીતિ આયોજન, વ્યૂહાત્મક દિશા અને પ્રોજેક્ટના અમલીકરણનું નેતૃત્વ કરે છે, જ્યારે ન્યાય વિભાગ (DoJ) દ્વારા આવશ્યક ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.
  • ત્રીજા તબક્કાની વિશેષતાઓમાં એક સ્માર્ટ શેડ્યુલિંગ સિસ્ટમનો અમલ છે જેના દ્વારા ઘણા બધા પરિબળોના આધારે કેસોની યાદી માટે સૌથી યોગ્ય સમયપત્રક તૈયાર કરવામાં આવશે. આ પરિબળોમાં ન્યાયાધીશો, વકીલો, સાક્ષીઓની ઉપલબ્ધતા, કેસની પ્રકૃતિ અને કેસને સોંપેલ ન્યાયાધીશનો કેસ લોડનો સમાવેશ થાય છે.
  • આ સમયપત્રક પ્રણાલીનો પરિચય કેસોના બેકલોગને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવાની અને વિલંબની સમસ્યાને દૂર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે જે ભારતીય ન્યાયતંત્રને વર્ષોથી પીડાય છે. ઉપરાંત આ સિસ્ટમ વકીલો અને દાવેદારોને તેમના કેસની સુનાવણી ક્યારે થશે તેનો ચોક્કસ અંદાજ પૂરો પાડીને સશક્તિકરણ પણ કરશે, વારંવાર મુલતવી રાખવાની જરૂરિયાત ઘટાડશે.
Cabinet approves third phase of eCourts for 4 years.

Post a Comment

Previous Post Next Post