ઇટાલિયન ફોર્મ્યુલા 1 ગ્રાન્ડ પ્રિકસમાં રેડબુલ ટીમના ડ્રાઈવર મેક્સ વર્સ્ટાપેનનો વિજય.

  • આ સાથે તેને 10 જીત સાથે સૌથી વધુ જીતનો નવો રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો.
  • આ રેસમાં રેડબુલ ડ્રાઈવર સેર્ગીયો પેરેઝે બીજા ક્રમે અને ફેરારી ડ્રાઈવર કાર્લોસ સેંઝ ત્રીજા સ્થાને રહ્યા.
Max Verstappen wins Italian GP

Post a Comment

Previous Post Next Post