ઓડિશા સરકાર દ્વારા 'મુખ્યમંત્રી સંપૂર્ણ પુષ્ટિ યોજના' શરૂ કરવામાં આવી.

  • આ યોજના માતાઓ, કિશોરીઓ અને બાળકોની પોષણની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે.
  • આ યોજના હેઠળ 15 થી 19 વર્ષની વયની તમામ કિશોરીઓને પોષણયુક્ત આહાર અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને સગર્ભા માતાઓને વધારાનો સૂકો ખોરાક આપવાની જોગવાઈઓ ઉપરાંત, ગંભીર કુપોષિતોને સંપૂર્ણ ખોરાક આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
  • આ યોજના હેઠળ બાળકો માટે વિટામિન-સમૃદ્ધ ચતુઆ (શેકેલા ચણાનો લોટ) અને સાધારણ કુપોષિત બાળકો અને ગંભીર રીતે ઓછા વજનવાળા બાળકો માટે ઇંડા આપવામાં આવશે.
  • આ યોજના હેઠળ અંતરિયાળ અને આદિવાસી વિસ્તારના બાળકોને તેમના વિસ્તારો અને ગામડાઓમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું રાંધેલું ભોજન પૂરું પાડવામાં આવશે.
Mukhyamantri Sampoorna Pushti Yojana

Post a Comment

Previous Post Next Post