રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ‘નેશનલ ઇ-વિધાન એપ્લિકેશન’ (NeVA) પ્રોજેક્ટ હેઠળ ડિજિટલ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

  • 'રાષ્ટ્રીય ઇ-વિધાન એપ્લિકેશન’ (National e-Vidhan Application’ (NeVA)) નામની પહેલ ‘એક રાષ્ટ્ર, એક એપ્લિકેશન’ ના સિદ્ધાંત પર કેન્દ્રિત છે.
  • રાષ્ટ્રીય ઈ-વિધાન એપ્લિકેશન (NeVA) એક યુનિકોડ-સુસંગત સોફ્ટવેર, નાગરિકો અને વિધાનસભા સભ્યો બંને માટે તમામ કાયદાકીય કાર્ય અને ડેટા ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવવાના પ્રાથમિક ધ્યેય સાથે કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. 
  • ગુજરાત સિવાય 21 રાજ્ય વિધાનસભાઓએ NeVAના અમલીકરણ માટે ઔપચારિક રીતે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જેમાંથી આ પ્રોજેક્ટને 17 વિધાનસભાઓ માટે મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.
  • કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવેમ્બર 2021માં ‘One Nation, One Legislative Platform’ હેઠળ સમગ્ર દેશમાં સીમલેસ ડિજિટલ એકીકરણની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
President Droupadi Murmu Inaugurated Digital House Under ‘National E-Vidhan Application’ (NeVA) Project

Post a Comment

Previous Post Next Post