બિહારના મુખ્યમંત્રીએ ફાલ્ગુ નદી પર ભારતના સૌથી લાંબા રબર ડેમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

  • આ ડેમનું નામ 'ગયાજી ડેમ' રાખવામા આવ્યું છે. 
  • ફાલ્ગુ નદી પર રબર ડેમ સાથે, જે રેતીના ટેકરાઓનો વિશાળ પટ છે, તેમાં લેન્ડસ્કેપ્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવશે.
  • આ ડેમ 324 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે બાંધવામાં આવ્યો છે. 
  • IIT (રુરકી) ના નિષ્ણાતો દ્વારા આ ડેમ ડિઝાઇન કરાયેલ છે.
  • હવેથી યાત્રાળુઓની સુવિધા માટે વર્ષભર ડેમમાં પૂરતું પાણી રહેશે.
  • આ ડેમ 411 મીટર લાંબો, 95.5 મીટર પહોળો અને 3 મીટર ઊંચો છે.  
  • રબર ડેમ ઉપરાંત, ફાલ્ગુ નદીના કાંઠે પણ તીર્થયાત્રીઓ માટે સીતા કુંડની મુલાકાત લેવા માટે સ્ટીલનો પુલ બનાવવામાં આવ્યો છે.
  • ફાલ્ગુ નદીમાં માત્ર ચોમાસામાં જ પાણી હોય છે અને બાકીના સમયગાળામાં તે સૂકી રહે છે.  
  • ડેમ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન નદીમાં પાણીના સંગ્રહને સુનિશ્ચિત કરશે.
rubber dam on Falgu River

Post a Comment

Previous Post Next Post