કેન્યાના એથલીટ કિપચોગે બર્લિન મેરેથોનમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો.

  • બે વખતના ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન એલ્યુડ કિપચોગેએ બર્લિન મેરેથોનમાં 2:01:09 કલાક સાથે મેરેથોન પૂર્ણ કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
  • તેને 2018માં આ જ કોર્સ પર તેના અગાઉના 2:01:39ના સમય કરતાં 30 સેકન્ડમાં સુધારો કર્યો.
Kenya’s Kipchoge shatters marathon world record in Berlin

Post a Comment

Previous Post Next Post