વર્ષ 2022ના સર્વશ્રેષ્ઠ ફૂટબોલ ખેલાડીઓ માટેના એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા.

  • લિયોનેલ મેસીને વર્ષ 2022નો સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષ ખેલાડી અને સ્પેનની એલેક્સિયા પુટેલાસને મહિલાઓમાં શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે જાહેર કરવામાં આવી.  
  • મેસ્સીએ બીજી વાર સર્વશ્રેષ્ઠ ફૂટબોલ ખેલાડી અને સાત વખત બેલોન ડી'ઓરનો ખિતાબ જીત્યો છે.
  • પુટેલાસે પણ મહિલાઓમાં બીજી વખત આ ખિતાબ જીત્યો છે.
the best fifa football awards 2022 winners

Post a Comment

Previous Post Next Post