હિમાચલ પ્રદેશ મુલેથીની ખેતીનું આયોજન કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું.

  • વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક સંશોધન પરિષદ (CSIR)  ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હિમાલયન બાયોરિસોર્સ ટેક્નોલોજી (IHBT) દ્વારા ખેડૂતોમાં મૂલેથીની  રોપણી  માટે સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ સાથે પ્રથમ વખત હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા સાથે મુલેથી (જેઠી મધ) ની વ્યાવસાયિક ખેતી શરૂ કરવામાં આવી.
  • ભારતમાં મુલેથીની ખૂબ માંગ છે, જેનો ઉપયોગ માત્ર મસાલા તરીકે જ નહીં પરંતુ આયુર્વેદિક દવાઓમાં પણ થાય છે. હાલમાં, તે મોટાભાગે અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે.
HP becomes first state to have organised mulethi cultivation

Post a Comment

Previous Post Next Post