ઉત્તરપ્રદેશમાં ગ્રામીણ બાળકો માટે ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યક્રમ ‘પહલ’નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

  • આ કાર્યક્રમ માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા IIT કાનપુરના સહયોગથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
  • આ કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રારંભિક તબક્કામાં રાજ્યની 10 સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન શિક્ષણ આપવામાં આવશે.  
  • આ વર્ગો દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન અને ગણિતને લગતી નવીનતમ માહિતી મેળવી શકશે.
Inauguration of online education program ‘Pahal’ for rural children

Post a Comment

Previous Post Next Post