નેપાળના પાસાંગ દાવા શેરપા 26 વખત એવરેસ્ટ સર કરનાર બીજા વ્યક્તિ બન્યા.

  • તેઓ Pa Dawa તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
  • તેઓએ હંગેરિયન ક્લાઇમ્બરની સાથે આ સિદ્ધિ મેળવી.
  • તેઓએ અગાઉ 25 વખત એવરેસ્ટ સર કર્યું જેમાં 2022માં બે ચડાઈનો સમાવેશ થાય છે. 
  • તેઓએ વર્ષ 1998થી આ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. 
  • માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે, જે હિમાલયની મહાલંગુર હિમલ પેટા શ્રેણીમાં સ્થિત છે.
  • ચીન-નેપાળ સરહદ તેના શિખર બિંદુથી પસાર થાય છે.  
  • તેની ઊંચાઈ 8,848.86 મીટર (29,031.69 ફૂટ)ની છે.
  • માઉન્ટ એવરેસ્ટનું નામ ભારતના ભૂતપૂર્વ સર્વેયર જનરલ જ્યોર્જ એવરેસ્ટના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે.
  • પર્વતનું તિબેટીયન નામ ચોમોલુંગમા છે, જેનો અર્થ થાય છે "વિશ્વની માતા દેવી."  પર્વતનું નેપાળી નામ "સાગરમાથા"છે, જેનો અર્થ "સ્વર્ગનું શિખર" થાય છે.
  • એડમન્ડ હિલેરી અને તેનઝિંગ નોર્ગે દ્વારા વર્ષ 1953માં પ્રથમ વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવામાં આવ્યું હતું.
Pasang Dawa Sherpa becomes 2nd person to scale Everest 26 times

Post a Comment

Previous Post Next Post