એમેઝોન દ્વારા AWS ક્લાઉડ ટેક્નોલોજી સાથે AI ક્ષમતાઓને વધારવા માટે ISRO સાથે ભાગીદારી કરવામાં આવી.

  • Amazon Web Services (AWS) ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ ઉદ્યોગમાં એક મુખ્ય કંપની છે, તેના દ્વારા ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (Indian Space Research Organisation (ISRO)) અને Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) સાથે વ્યૂહાત્મક કરાર (MoU) કરાર કરવામાં આવ્યો.
  • આ સહયોગનો ઉદ્દેશ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ દ્વારા અવકાશ ટેક્નોલોજીની નવીનતાઓને ટેકો આપવાનો છે.
  • આ ભાગીદારી અવકાશ સ્ટાર્ટ-અપ્સ, સંશોધન સંસ્થાઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અત્યાધુનિક ક્લાઉડ ટેક્નોલોજીની ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે તથા નવા અવકાશ ઉકેલોના ઝડપી વિકાસની સુવિધા આપશે.
  • AWS વેબ સર્વિસિસ (AWS) લાયકાત ધરાવતા સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ્સને એક્ટિવેટ પ્રોગ્રામ દ્વારા સહાય પૂરી પાડશે, જેમાં ટૂલ્સ, સંસાધનો અને ટેકનિકલ સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.
AWS partners with Isro, IN-SPACe

Post a Comment

Previous Post Next Post