ગોવા સરકાર દ્વારા 'Grih Aadhaar Scheme' અને 'Chavath-e-Bazaar' યોજના શરૂ કરવામાં આવી.

  • 'ગૃહ આધાર યોજના'નો ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને આર્થિક સ્વતંત્રતા અને ગૃહિણીઓની સુખાકારીને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
  • આ યોજના મહિલા અને બાળ વિકાસ નિયામક દ્વારા સંચાલિત છે.
  • 'ચાવથ-એ-બજાર'નું અનાવરણ સ્વયંપુરા ગોવા પ્રોગ્રામ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલ. આ ડિજિટલ પહેલ ગોવાના ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્વ-સહાય જૂથોને સશક્ત બનાવવા માટે કરવામાં આવી છે.
  • તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક કારીગરો અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને તેમના ઉત્પાદનોને વ્યાપક પ્રેક્ષકો સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે.
Goa Chief Minister Pramod Sawant launches Grih Aadhaar Scheme and Chavath-e-Bazaar

Post a Comment

Previous Post Next Post