તીરંદાજી વર્લ્ડ કપ 2023ના ફાઇનલમાં ભારતીય તીરંદાજ પ્રથમેશ જાવકરે સિલ્વર મેળવ્યો.

  • Archery World Cup મેક્સિકોના હર્મોસિલોમાં આયોજિત હતો.
  • તેઓએ સિલ્વર મેડલ પુરુષોની કમ્પાઉન્ડ ઈવેન્ટમાં જીત્યો હતો.
  • Archery World Cupના ફાઇનલમાં ડેનમાર્કના મેથિયાસ ફુલર્ટનનો વિજય થયો.
India's Prathamesh Jawkar claims silver at Archery World Cup Final 2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post