સરકારના સ્વચ્છ હવા સર્વેક્ષણમાં ઈન્દોરને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું.

  • Central Pollution Control Board (CPCB) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સ્વચ્છ હવા સર્વેક્ષણમાં ઈન્દોર પ્રથમ જ્યારે આગરા અને થાણેને બીજું અને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું.
  • આ રેન્કિંગ તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંના આધારે આપવામાં આવે છે.
  • ઈન્દોર, આગ્રા અને થાણેને દસ લાખથી વધુ વસ્તીની શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
  • મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીએ 3 થી 10 લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું જેમાં ઉત્તર પ્રદેશનું મુરાદાબાદ અને આંધ્ર પ્રદેશનું ગુંટુર બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહ્યું.
  • ત્રણ લાખથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં હિમાચલ પ્રદેશનું પરવાનુ પ્રથમ ક્રમે, હિમાચલના કાલા અંબ અને ઓડિશાના અંગુલ અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા ક્રમે રહ્યા.
Indore tops clean air survey, Agra and Thane follow

Post a Comment

Previous Post Next Post