તામિલનાડુ સરકાર દ્વારા મહિલાઓ માટેની યોજના શરૂ કરવામાં આવી.

  • તામિલનાડુ સરકાર દ્વારા મહિલાઓને માસિક નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી 'Kalaignar Magalir Urimai Thogai Thittam' યોજાના શરૂ કરવામાં આવી.
  • આ યોજના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સીએન અન્નાદુરાઈની જન્મજયંતિ 15 સપ્ટેમ્બરે શરૂ કરવામાં આવશે.
  • આ યોજના અંતર્ગત 1.06 કરોડથી વધુ પાત્રતા ધરાવતી મહિલાઓ જે તેમના પરિવારની મુખ્યા છે તેઓને લાભ થશે. 
  • આ યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરવાતાં લાભાર્થીને માસિક રૂ. 1,000 ની રકમ મળશે.
  • ભંડોળની સરળ પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પાત્રતા ધરાવતી મહિલાઓને ATM કાર્ડ આપવામાં આવશે. જેની મદદથી તેઓ જરૂરિયાત મુજબ ફાળવેલ રકમ ઉપાડી શકશે.
Tamil Nadu Government Monthly Aid Scheme for Women.

Post a Comment

Previous Post Next Post