યુનેસ્કોએ 106 વર્ષ જૂની ખગોળશાસ્ત્રીય વેધશાળાને હેરિટેજ લિસ્ટમાં સામેલ કરી.

  • આ હેરિટેજ વેધશાળા મુઝફ્ફરપુરની લંગટ સિંહ કોલેજમાં છે. 
  • પૂર્વ ભારતમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ,  વેધશાળા વિદ્યાર્થીઓને વિગતવાર ખગોળશાસ્ત્રીય જ્ઞાન આપવા માટે 1916માં કોલેજ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
  • કોલેજમાં વર્ષ 1946માં પ્લેનેટોરિયમની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.   
  • ભીમ રાવ આંબેડકર બિહાર યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી આ કોલેજની સ્થાપના 1899માં થઈ હતી.

Post a Comment

Previous Post Next Post