ક્રિમિનલ આઇડેન્ટિફિકેશન પ્રોસિજર એક્ટ 4 ઓગસ્ટ, 2022થી અમલમાં આવ્યો.

  • નવો અધિનિયમ નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યુરોને ગુનેગારના ઓળખ રેકોર્ડ એકત્રિત કરવા, સાચવવા અને શેર કરવાની અને ગુનાહિત કેસોમાં તપાસ અને રેકોર્ડની જાળવણી માટે દોષિતો અને અન્ય વ્યક્તિઓની જૈવિક ઓળખ રેકોર્ડ કરવા માટે નિર્ધારિત સમયગાળા માટે સત્તા આપે છે. 
  • બાદમાં તેમને નાશ કરવાનો અધિકાર પણ આપે છે.  
  • એક્ટ હેઠળ, પોલીસ અથવા જેલ સત્તાવાળાઓને કોઈપણ વ્યક્તિની ઓળખ કરવાનો અધિકાર છે.
Controversial Criminal Procedure (Identification) Act

Post a Comment

Previous Post Next Post