ભારતીય થલસેના અને વાયુસેના દ્વારા સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત 'Shatru Naash' હાથ ધરવામાં આવી.

  • આ કવાયત રાજસ્થાનના થાર રણમાં સ્થિત ભારતીય સેનાની મહાજન ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ હેઠળ 21 નવેમ્બર 2022ના રોજ હાથ ધરવામાં આવી.
  • જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આજના આધુનિક સમયમાં હાજર રહેલી નવીન ટેક્નોલોજીઓને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાપક અને ઉભરતા જોખમોને પહોંચી વળવા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વિશે માર્ગદર્શન મેળવવાનો હતો.
Indian Army, IAF conducts military exercise ‘Shatru Nash’ in Rajasthan

Post a Comment

Previous Post Next Post