દેશનું બીજું સબમરીન વિરોધી યુદ્ધ જહાજ કોલકાતામાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.

  • 'INS Androth' નામનું બીજું Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft  (ASW SWC) કોલકાતામાં ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર્સ ખાતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.
  • તેનો ઉપયોગ દરિયાકાંઠાના નીચા ડ્રાફ્ટ પ્રદેશને સુરક્ષિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
  • ASW SWCની પ્રાથમિક ભૂમિકા દરિયાકાંઠાના પાણીમાં સબમરીન વિરોધી કામગીરી, લો ઇન્ટેન્સિટી મેરીટાઇમ ઓપરેશન્સ (LIMO) અને ખાણ નાખવાની કામગીરી કરવાની છે.  
  • 77.6 મીટર લાંબા અને 10.5 મીટર પહોળા અને ત્રણ ડીઝલ-સંચાલિત પાણીના જેટ દ્વારા સંચાલિત, આ જહાજો મહત્તમ 25 નોટની ઝડપ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
  • તેઓ દ્વારા હળવા વજનના ટોર્પિડો, ASW રોકેટ અને ખાણો, ક્લોઝ-ઇન વેપન સિસ્ટમ (30 mm ગન) અને 16.7 mm સ્ટેબિલાઇઝ્ડ રિમોટ-કંટ્રોલ ગનનું વહન કરવામાં આવશે.
2nd Anti-Submarine Warfare Craft Launched In Kolkata

Post a Comment

Previous Post Next Post