ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા કોસ્ટલ સિક્યુરિટી ડ્રિલ ‘ઓપરેશન સજાગ’ પશ્ચિમી દરિયા કિનારે હાથ ધરવામાં આવ્યું.

  • આ કવાયતનો ઉદ્દેશ્ય દરિયામાં કાર્યરત માછીમારોમાં જાગૃતિ વધારતી વખતે દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધારવાનો હતો.
  • 'Operation Sajag' વિવિધ દરિયાકાંઠાના સુરક્ષા પગલાંના અમલીકરણની સતત ચકાસણી કરવા માટે તે માસિક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવે છે.
  • આ કવાયતમાં કસ્ટમ્સ, મેરીટાઇમ પોલીસ, બંદરો અને ભારતીય નૌકાદળ સહિત કુલ 118 જહાજોએ ભાગ લીધો હતો.
Coastal security drill ‘Operation Sajag’ conducted by Indian Coast Guard along the west coast

Post a Comment

Previous Post Next Post