રિલાયન્સ ભારતીય ફૂટબોલ ટીમનું કિટ સ્પોન્સર બન્યું.

  • આ કિટ રિલાયન્સની સ્પોર્ટ્સવેર બ્રાન્ડ પર્ફોર્મેક્સ દ્વારા સ્પોન્સર કરવામાં આવી છે.
  • ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ આ નવી કિટ સાથે 49માં કિંગ્સ કપ દરમિયાન મેદાનમાં ઉતરશે.
Reliance became the kit sponsor of the Indian football team.

Post a Comment

Previous Post Next Post